Címlap

Fehérvári Anikó

egyetemi tanár

Fehérvári Anikó

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének igazgatója 

Oktatási és kutatási érdeklődésének fókuszai

Fehérvári Anikó kutatásainak fókuszában a társadalmi, oktatási egyenlőtlenségek, az oktatási eredményesség vizsgálata áll, valamint olyan programok, fejlesztések értékelése, amik a hátrányos helyzetű csoportok iskoláztatására irányulnak. Mesterszakon és a doktori képzésben olyan kurzusok kidolgozója és oktatója, melyek ezeket a témákat ölelik fel. 

Elérhetőségek

fehervari.aniko@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 410. szoba

OrcidID

Oktatási tevékenység

Mesterszakon 

Neveléstudomány MA szakfelelőse, a Kutató-elemző specializáció felelőse; a nevelésszociológiai és kutatásmódszertani kurzusok felelőse és oktatója  

Doktori képzésben 

Neveléstudományi Doktori Iskola törzs- és vezetőségi tagja, a Kutatásmódszertani modul felelőse, kutatásmódszertani kurzusok felelőse és oktatója  

Szakirányú továbbképzésben 

a pedagógus szakirányú továbbképzésekben a kutatásmódszertani, kutatás-fejlesztési kurzusok felelőse és oktatója  

Tehetséggondozás 
  • OTDK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ – konzulens 
  • témavezetés az Új Nemzedék Kiválósági Programban  

     


Kutatási területek

A Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek kutatócsoport vezetőjeA kutatócsoportinter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja a társadalom és oktatás pedagógiai, neveléstudományi összefüggéseit. Fehérvári Anikó kutatásainak fókuszában a társadalmi, oktatási egyenlőtlenségek vizsgálata áll. Jelen kutatásai a lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás témakörére irányulnak, a pedagógusok nézeteinek, tudásának vizsgálatára, valamint az oktatási eredményesség különböző szintű elemzésére, a hátrányos helyzetű csoportok (Arany János Program) iskoláztatását segítő programok értékelésére. 


Pályázatok, projektek, kutatások

Kollaboratív írás: szövegértés fejlesztése eltérő szociokulturális középiskolás diákok körében projekt az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási pályázatának támogatásával

RIDEX (Extended Robotics Solutions for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children) project, Erasmus+ 

Oktatási esélyekért! Pályaorientációs mentorprogram az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási pályázatának támogatásával

MoTeL kutatás ((Models of Teacher Learning - A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén) – senior kutató


Publikációk

A legfrissebb publikációk

Fehérvári, A., & Széll, K. (2024) Roma or non-Roma: how are teachers’ and school heads’ perceptions and self-identification of Roma students related in Hungary?, Intercultural Education, DOI: 10.1080/14675986.2024.2314428

Fehérvári, A., & Varga, A. (2023). Mentoring as Prevention of Early School Leaving: A Qualitative Systematic Literature Review. In Frontiers in Education (Vol. 8, p. 1156725). Frontiers. 

Fehérvári, A., Széll, K. & Paksi, B. (szerk.) (2021). Számít-e az iskola? Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Fehérvári, A. (2023), "The role of teachers’ views and attitudes in the academic achievement of Roma students", Journal for Multicultural Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

Széll, K.; Károlyi, B.; Fehérvári, A. Learning Patterns at the Time of COVID-19-Induced School Closures. Soc. Sci. 2022, 11, 392.

Fehérvári, A. (2021). An education programme for the elimination of inequalities in Hungary. International Journal of Inclusive Education.

Fehérvári, A. & Varga, A. (2020). Resilience and inclusion. Evaluation of an educational support programme.Educational Studies. 

Teljes publikációs lista

MTMT

https://www.researchgate.net/profile/Aniko-Fehervari 

Konferenciák

Több hazai és nemzetközi konferencia szervezése: Kreativitás és Tehetség (2019), Országos Neveléstudományi Konferencia (2018, 2023), HUCER 2017, Digitális Pedagógus éves konferenciái (2016-2022) 


Szakmai és közéleti tevékenység