Címlap

Fehérvári Anikó

egyetemi docens

Fehérvári Anikó

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének igazgatója 

Oktatási és kutatási érdeklődésének fókuszai

Fehérvári Anikó kutatásainak fókuszában a társadalmi, oktatási egyenlőtlenségek, az oktatási eredményesség vizsgálata áll, valamint olyan programok, fejlesztések értékelése, amik a hátrányos helyzetű csoportok iskoláztatására irányulnak. Mesterszakon és a doktori képzésben olyan kurzusok kidolgozója és oktatója, melyek ezeket a témákat ölelik fel. 

Elérhetőségek

fehervari.aniko@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 410. szoba

Oktatási tevékenység

Mesterszakon 

Neveléstudomány MA szakfelelőse, a Kutató-elemző specializáció felelőse; a nevelésszociológiai és kutatásmódszertani kurzusok felelőse és oktatója  

Doktori képzésben 

Neveléstudományi Doktori Iskola vezetőségi tagja, a Kutatásmódszertani modul felelőse, kutatásmódszertani kurzusok felelőse és oktatója  

Szakirányú továbbképzésben 

a pedagógus szakirányú továbbképzésekben a kutatásmódszertani, kutatás-fejlesztési kurzusok felelőse és oktatója  

Tehetséggondozás 
  • 2018-2019.  XXXIV. OTDK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ – konzulens ["Kik vagyunk és kik lehetnénk?" Az iskolai lemorzsolódás és munkaerőpiacra lépés összefüggései. (II. helyezés] 

  • témavezetés az Új Nemzedék Kiválósági Programban (2017-2021 között: Károlyi Borbála mesterszakos hallgató, Bereczki Enikő Orsolya, Bükki Eszter, Fekete Anikó, Gulya Nikoletta Mária, PhD-hallgatók) 


Kutatási területek

A Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek kutatócsoport vezetőjeA kutatócsoportinter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja a társadalom és oktatás pedagógiai, neveléstudományi összefüggéseit. Fehérvári Anikó kutatásainak fókuszában a társadalmi, oktatási egyenlőtlenségek vizsgálata áll. Jelen kutatásai a lemorzsolódás és korai iskolaelhagyás témakörére irányulnak, a pedagógusok nézeteinek, tudásának vizsgálatára, valamint az oktatási eredményesség különböző szintű elemzésére, a hátrányos helyzetű csoportok (Arany János Program) iskoláztatását segítő programok értékelésére. 


Pályázatok, projektek, kutatások

MoTeL kutatás ((Models of Teacher Learning - A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén) – senior kutató


Publikációk

A legfrissebb publikációk

Fehérvári, A. (2021). An education programme for the elimination of inequalities in Hungary. International Journal of Inclusive Education. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1879957 

Fehérvári, A. & Varga, A. (2020). Resilience and inclusion. Evaluation of an educational support programme.Educational Studies. https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1835614 

Fehérvári, A. (2020). Dropping out in Hungary: Teachers’ perceptions. Sobodna Pedagogika (71)1 136-154.

Fehérvári, A., Magyar, É. & Széll, K. (2020). A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata. Iskolakultúra (30)8 3-20. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.8.3

Fehérvári, A. & Szemerszki, M. (2019). Tanulási utak a közoktatásban és a felsőoktatásban. Educatio (28)4 645-658. https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.4.1

Teljes publikációs lista

MTMT

https://www.researchgate.net/profile/Aniko-Fehervari 

Konferenciák

Több hazai és nemzetközi konferencia szervezése: Kreativitás és Tehetség (2019), Országos Neveléstudományi Konferencia (2018), HUCER 2017, Digitális Pedagógus éves konferenciái (2016- ) 


Szakmai és közéleti tevékenység